محورهای موضوعی مجله

1- حفاظت و مصون سازی زیرساخت ها و دارایی های شهری

2-شهر امن و ساخت و ساز ایمن

3-مدیریت و برنامه ریزی شهری

4-مهندسی مدیریت بحران شهری

5- شهر تاب آور

6- پدافند شهری

7- شهر هوشمند

8- سایر موارد مرتبط

1. مدل سازی و تعیین رفتار جداساز مخلوط خاک و خرده لاستیک در فصل مشترک خاک و سازه

صفحه 1-6

محمدرضا عطارزاده؛ فریدون خسروی؛ امید فرجی


2. بررسی و انتخاب بهینه سرپناه های موقت قابل حمل به منظور اسکان امدادی در زمان بحران با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

صفحه 7-16

گلناز حاجی مرادی؛ آرمین رجب پور؛ مهدی مدیری


3. بازخوانی عناصر طراحی منظر شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

صفحه 17-28

هما بکرایی؛ مریم آزموده


4. بررسی تأثیر فناوری اینترنت اشیاء و پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهر اصفهان

صفحه 29-41

سیدمحمدرضا داودی؛ احمدرضا ثابت قدم


5. مطالعه تطبیقی شهر هوشمند با شهرجهانی : مفاهیم و رهیافت ها

صفحه 43-52

جواد حاجی علی زاده؛ داود قاسم زاده


6. تحلیل تاب‏ آوری در بافت تاریخی شیراز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 53-66

محمدحسین رستمی؛ سیده زهرا طبیان؛ معصومه خندان