محورهای موضوعی مجله

1- حفاظت و مصون سازی زیرساخت ها و دارایی های شهری

2-شهر امن و ساخت و ساز ایمن

3-مدیریت و برنامه ریزی شهری

4-مهندسی مدیریت بحران شهری

5- شهر تاب آور

6- پدافند شهری

7- شهر هوشمند

8- سایر موارد مرتبط

1. تحلیل فضایی وقوع جرم کلاهبرداری مالی شهروندان در فضای مجازی شهر تهران

صفحه 1-11

محمد رضا پورغلامی؛ وحید بارانی پسیان؛ سیدعلی عبادی‌نژاد


2. ارزیابی خطرپذیری های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست تصفیه خانه های فاضلاب شهری

صفحه 13-21

یاسر معرب؛ مصطفی نادری نادری


3. نقش هندسه معماری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل

صفحه 23-36

سید احمد مهدی نیا؛ محمدجواد احمدی؛ عبداله نقی‌پور


4. بررسی دومنظورگی فضاهای توقفگاه زیرزمینی بارویکرد پدافند غیرعامل(مورد مطالعه مجتمع تجاری حکیمیه)

صفحه 37-50

محمد میرزایی؛ محمدرضا عطارزاده؛ بهروز راد


5. تبیین مفهوم تاب‌آوری در شبکه برق و ارتباط آن با پدافند غیرعامل

صفحه 51-64

رضا غفارپور؛ محمد ایمان علیزاده


6. ارزیابی آسیب پذیری های کالبدی کلان شهرها در برابر تهدیدات تروریستی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 65-73

محمد خیبری؛ سیدجواد هاشمی فشارکی؛ مهدی لگزیان