مدل سازی و تعیین رفتار جداساز مخلوط خاک و خرده لاستیک در فصل مشترک خاک و سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده مهندسی و پدافند غیرعامل

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشکده پدافند دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

 در روش المان محدود نازک لایه‌ای در فصل مشترک خاک و سازه، برای شبیه‌سازی اندرکنش دینامیکی خاک- سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. رفتار تشکیل‌دهنده فصل مشترک خاک و بتن تحت تاثیر نیروی خارجی به مولفه‌های نیروی برشی و قائم تجزیه می‌شود. به‌کارگیری خرده لاستیک فرسوده جهت تسلیح خاک‌ها، روشی مناسب برای افزایش مقاومت و ظرفیت باربری و افزایش میرائی در خاک‌هاست. لذا برای شبیه‌سازی رفتار مصالح در فصل مشترک از مخلوط خاک و خرده لاستیک استفاده شده است که با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS نتایج قابل قبولی در زمینه عملکرد مطلوب جداسازهای لرزه‌ای در مقایسه با مدل پنگ و مدل رفتاری دراگر پراگر ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

 1. Z. Musharraf-uz, “Influence of interface behavior in dynamic soil-structure interaction problems,” University libraries.##
 2. C. S. Desai, “Behavior of Interfaces Between Structural and Geologic Media,” International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, Mo., 1981.##
 3. C. S. Desai and J. T. Christian,  “Numerical Methods in Geotechnical Engineering,” McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, N.Y., 1977.##
 4. T. Toki, T. Sato, and F. Miura, “Separation and Sliding Between Soil and Structure During Strong Ground Motion,” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, vol. 9, pp. 263-277, 1981.##

 5.        R. E. Goodman, R. L.Taylor, and T. L. Brekke, “A Model for the Mechanics of Jointed Rock,” Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, vol. 94, no. SM3, pp. 637-659, 1968.##

 1. D. K. Vaughan and J. Isenberg, “Nonlinear Soil-Structure Analysis of SIMQUAKE II,” Research Project 810-2, Final Report for Electric Power Research Institute (EPRI), 1982.##
 2. D. K. Vaughan and J. Isenberg, “Nonlinear Rocking Response of Model Containment Structures,” Earthquake Engineering & Structural Dynamics, vol. 11, pp. 275-296, 1983.##
 3. C. S. Desai, M. M. Zaman, J. G.Lightner, and H. J. Siriwardane, “Thin- Layer Elements for Interfaces and Joints,” International Journal for Numerical and Analytic Methods in Geomechanics, vol. 8, no. 1, pp. 19-43, 1984.##
 4. C. S. Desai, I. M. Eitani, and C. Haycocks, “An Application of Finite Element Procedure for Underground Structures with Nonlinear Materials and Joints,” Proceedings of the Fifth International Congress of the Society of Rock Mechanics, Melbourne, Australia, Apr. 1983.##
 5. C. S. Desai, J. G. Lightner, and S. M. Sargand, “Mixed and Hybrid Procedures for Nonlinear Problems in Geomechanics,” Proceedings of the Fourth International Conference on Numerical Methods in Geomechanics, University of Alberta, Edmonton, Canada, 1982.##
 6. R. E. Goodman, R. L. Taylor, and T. L. Brekke, “A Model for the Mechanics of Jointed Rock,” Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, vol. 94, no. SM3, pp. 637-659, 1968.##
 7. نجف‌زاده، لیلا، بررسی رفتار آزمایشگاهی مخلوط خاک و خرده پلاستیک ضایعاتی، نشریه مهندسی عمران، چاپ هفتم، دانشگاه صنعتی شریف، 1394.##
  1. C. S. Desai, “Behavior of Interfaces Between Structural and Geologic Media,” International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, Mo., 1981.##

14.      D. Peng, L. Xiaoling, F. Jingliang, C. Qiang1, and F. Lianhong, “Numerical simulation of soil structure interface mechanical behavior,” 2019.##