دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-85 
تحلیل فضایی وقوع جرم کلاهبرداری مالی شهروندان در فضای مجازی شهر تهران

صفحه 1-11

محمد رضا پورغلامی؛ وحید بارانی پسیان؛ سیدعلی عبادی‌نژاد


ارزیابی خطرپذیری های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست تصفیه خانه های فاضلاب شهری

صفحه 13-21

یاسر معرب؛ مصطفی نادری


نقش هندسه معماری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل

صفحه 23-36

سید احمد مهدی نیا؛ محمدجواد احمدی؛ عبداله نقی‌پور


بررسی دومنظورگی فضاهای توقفگاه زیرزمینی بارویکرد پدافند غیرعامل(مورد مطالعه مجتمع تجاری حکیمیه)

صفحه 37-50

محمد میرزایی؛ محمدرضا عطارزاده؛ بهروز راد


تبیین مفهوم تاب‌آوری در شبکه برق و ارتباط آن با پدافند غیرعامل

صفحه 51-64

رضا غفارپور؛ محمد ایمان علیزاده


ارزیابی آسیب پذیری های کالبدی کلان شهرها در برابر تهدیدات تروریستی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 65-73

محمد خیبری؛ سیدجواد هاشمی فشارکی؛ مهدی لگزیان