تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، موقعیت امام محمد باقر(ع) (موقعیت مرکزی)، دایره نشریات، نشریه علمی "شهر تاب آور"

تلفن: 74188238-021
صندوق پستی: 187- 16585 
آدرس سایت: https://ish.ihu.ac.ir