1. بهینه‌سازی کمک‌رسانی به مناطق بحرانی با بهره‌گیری از GIS از طریق شبکه‌های جاده‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

صفحه 1-6

محمودرضا دلاور؛ صفا خزایی


2. رده‌بندی و تولید لایه‌های اطلاعاتی عوارض شهری از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک بالا به‌منظور تسهیل مدیریت در یک شهر هوشمند

صفحه 7-16

علیرضا عرب سعیدی؛ عباس مالیان


3. ارزیابی طرح های بازآفرینی شهری از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: طرح بازآفرینی بافت تاریخی کاشان)

صفحه 17-24

سیدبهشید حسینی


4. مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ورامین)

صفحه 25-32

سید جواد موسوی نسب؛ عبدالرحمن کشوری


5. ارائه یک رهیافت جدید جهت کشف نقاط پایدار در شبکه کنترل سازه های شهری

صفحه 33-40

سعید فرزانه؛ حسین نساری؛ محمدرضا سیف


6. ساماندهی فضاها‌ی سبز پیراشهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی آزادی تهران)

صفحه 41-50

علی سعیدی؛ محمد بداغی


7. بررسی آسیب پذیری های مجموعه های مذهبی بزرگ مقیاس شهری، مطالعه موردی: صحن حضرت فاطمه زهرا(س) شهر نجف اشرف

صفحه 51-63

سیدجواد هاشمی فشارکی؛ محمدحسین نوفرستی